För dig som syssler med finsnickeri, möbelsnickeri eller hobbysnickeri och söker efter verktyg, maskiner, faner, trä, m.m.? Bokmärk Möbelsnickarens Källa(re)

Sök för bilder av klassiska möbler

Jag har samlat ett antal websitor som har (totalt) tusentals bilder av klassiska möbler (huvudsakligt från auktionssitor). Genom rutan kan du söker på alla samtidigt. Tänkande är att när man börjar ett nytt projekt man vill har bra bilder för inspiration. Jag märkt slumvist att auktionssitor ofta har mycket bra bilder av vad de bjuder. Till exempel om man söker på "gustaviansk stol" och sedan klick på "bild" man får massor av relevant bilder (och "gustavian chair" ger bilder från den engelska världen). Om jag har missat något, låt mig vet.

Hitta bilder av klassiska möbler:

senast uppdaterad: 2016-11-06

Möbelsnickarens källa(re)
Norrköping, Sweden
E-mail: Mobelsnickarens.Info@classical-luxury.com


Featured Books


Wood Finishing 101: The Step by Step Guide


Gold Leaf Application and Antique Restoration