För dig som syssler med finsnickeri, möbelsnickeri eller hobbysnickeri och söker efter verktyg, maskiner, faner, trä, m.m.?
English
Bokmärk Möbelsnickarens Källa(re)

Finsnickeri Bok: Early American Decorative Arts, 1620 1860: A Handbook for Interpreters

by Rosemary Troy Krill

Winterthur Museum, Garden & Library is renowned for its decorative arts collection. An indispensable guide for curators, educators, interpreters, and students of decorative arts, this revised and enhanced edition includes a color CD of the ...

 

 

senast uppdaterad: 2016-11-06

Möbelsnickarens källa(re)
Norrköping, Sweden
E-mail: Mobelsnickarens.Info@classical-luxury.com