För dig som syssler med finsnickeri, möbelsnickeri eller hobbysnickeri och söker efter verktyg, maskiner, faner, trä, m.m.?
English
Bokmärk Möbelsnickarens Källa(re)

Finsnickeri Bok: Classic Swedish Interiors

by Lars Sjberg, Ingalill Snitt

Lars Sjberg is one of Swedens national treasures. He is as widely known for his encyclopaedic knowledge of Swedens historic houses as he is for his passionate concern to preserve them. Presented here are the eight houses (and one church) that ...

 

 

senast uppdaterad: 2016-11-06

Möbelsnickarens källa(re)
Norrköping, Sweden
E-mail: Mobelsnickarens.Info@classical-luxury.com