För dig som syssler med finsnickeri, möbelsnickeri eller hobbysnickeri och söker efter verktyg, maskiner, faner, trä, m.m.?
English
Bokmärk Möbelsnickarens Källa(re)

Finsnickeri Bok: Fine Woodworking on More Proven Shop Tips: Selections from Methods of Work

by Jim Richey

Heres more proven shop tips direct from issues 48-78 of Fine Woodworking magazine. The previous edition sold over 100,000 copies. Illustrations.

 

 

senast uppdaterad: 2016-11-06

Möbelsnickarens källa(re)
Norrköping, Sweden
E-mail: Mobelsnickarens.Info@classical-luxury.com