För dig som syssler med finsnickeri, möbelsnickeri eller hobbysnickeri och söker efter verktyg, maskiner, faner, trä, m.m.?
English
Bokmärk Möbelsnickarens Källa(re)

Finsnickeri Bok: Grove Park Inn Arts & Crafts Furniture

by Bruce Johnson

The Grove Park Inn opened in scenic Asheville, North Carolina in 1913, at the height of the American Arts & Crafts movement. The craftsmen at Elbert Hubbards Roycroft Shops were chosen to produce the Arts & Crafts furniture and hand-hammered ...

 

 

senast uppdaterad: 2016-11-06

Möbelsnickarens källa(re)
Norrköping, Sweden
E-mail: Mobelsnickarens.Info@classical-luxury.com