För dig som syssler med finsnickeri, möbelsnickeri eller hobbysnickeri och söker efter verktyg, maskiner, faner, trä, m.m.?
English
Bokmärk Möbelsnickarens Källa(re)

Finsnickeri Bok: Nyklassicismen i Sverige: Svenska mbelstilar och interirer 1770 1850 ; med katalog ver mbeltyper och stilar och frteckning ver arkitekter, konstnrer och konsthantverkare

by Hkan Groth, Fritz Von der Schulenburg

 

 

senast uppdaterad: 2016-11-06

Möbelsnickarens källa(re)
Norrköping, Sweden
E-mail: Mobelsnickarens.Info@classical-luxury.com