För dig som syssler med finsnickeri, möbelsnickeri eller hobbysnickeri och söker efter verktyg, maskiner, faner, trä, m.m.?
English
Bokmärk Möbelsnickarens Källa(re)

Finsnickeri Bok: Georgian Style and Design for Contemporary Living

by Henrietta Spencer-Churchill

Outlines the principles of using classical Georgian-era design elements for contemporary living, in a room-by-room resource that showcases sumptuous applications of luxurious fabrics, colors, and aesthetically proportional layouts. 10,000 first ...

 

 

senast uppdaterad: 2016-11-06

Möbelsnickarens källa(re)
Norrköping, Sweden
E-mail: Mobelsnickarens.Info@classical-luxury.com