För dig som syssler med finsnickeri, möbelsnickeri eller hobbysnickeri och söker efter verktyg, maskiner, faner, trä, m.m.?
English
Bokmärk Möbelsnickarens Källa(re)

Finsnickeri Bok: Baroque ornament and designs

by Franoise Stella, Jacques Stella

The 17th century French artist Jacques Stella (1596-1657) embodied the Baroque sensibility in Italy and France. Engravings of his classical motifs are available in this catalog, including lush florals and foliates, fruit, leaves, birds, shells ...

 

 

senast uppdaterad: 2016-11-06

Möbelsnickarens källa(re)
Norrköping, Sweden
E-mail: Mobelsnickarens.Info@classical-luxury.com